ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Подкур Роман - Реакція сільського населення на вимогу виконання обов’язкового мінімуму колгоспного трудодня у повоєнній УРСР (2011)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2011, 16)


Подкур Роман

Реакція сільського населення на вимогу виконання обов’язкового мінімуму колгоспного трудодня у повоєнній УРСРЦитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Подкур Роман Реакція сільського населення на вимогу виконання обов’язкового мінімуму колгоспного трудодня у повоєнній УРСР / Подкур Роман // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2011. - 16. - С. 61-70. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/xxx_2011_16_61


Статті авторів на порталі:

 • Подкур Роман
  1. Васильєв В. , Подкур Р. Організатори та виконавці масового вбивства людей в 1937–1938 рр.: долі співробітників Вінницького й Кам’янець-Подільського обласних управлінь НКВС // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2015. - № 1 (44). - C. 48.
  2. Вронська Т. , Пилипчук В., Подкур Р. Архів контррозвідника В. Г. Орлова (1882–1941 рр.): історичний та оперативний вимір // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2010. - 2. - C. 7-78.
  3. Подкур Р. Ф.  Дзержинський у взаєминах ВЧКта ВУЧК у 1919 р. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2013. - 1. - C. 7-31.
  4. Подкур Р. Ю.  Діяльність партійного апарату Вінницької області в умовах голоду 1946–1947 рр. // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 13. - C. 204-215.
  5. Подкур Р. Ю.  До 95-річчя академіка НАН України П. Т. Тронька // Український історичний журнал. - 2010. - № 4. - C. 232-234.
  6. Подкур Р. Ю.  Ліквідація органами держбезпеки УСРР опозиційних громадсько-політичних організацій у 1920-х рр. // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2015. - C. 116–137.
  7. Подкур Р.  Взаємовідносини ГПУ УСРР та ГПУ РСФРР у контексті підписання союзного договору 1922 р. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2012. - 1. - C. 69-90.
  8. Подкур Р.  Діяльність спецслужб СРСР у прикордонні радянської України у 1920–1930-х рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2014. - № 2 (43). - C. 7.
  9. Подкур Р.  Доступ до документів радянських спецслужб: конфлікт «особистої інформації» і «наукового дослідження» // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2011. - 37. - C. 31-44.
  10. Подкур Р.  ДПУ УСРР у 1922–1934 рр.: портрет на тлі епохи // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2003. - 20. - C. 440-449.
  11. Подкур Р.  Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією»: досвід та перспективи наукового дослідження (до 95-річчя з дня народження академіка НАН України П. Т. Тронька) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2010. - 34. - C. 7-21.
  12. Подкур Р.  Реакція співробітників органів державної безпеки УРСР на припинення «великого терору» (листопад 1938–1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2009. - 33. - C. 136-167.
  13. Подкур Р.  Селянські повстання початку 1930-х рр. на прикордонні УСРР // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 159.
  14. Подкур Р.  Створення архівних підрозділів радянських органів державної безпеки (1920 – початок 1940-х рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2011. - 1. - C. 34-62.
  15. Подкур Р.  Створення ВЧК: інтерпретація відомої проблеми // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2004. - 22. - C. 17-34.
  16. Подкур Р.  Формування та функціонування обласної управлінської мережі в середині 1950-х - на початку 1960-х рр. (на матеріалах Вінницького обкому КП України) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 397-415.
  17. Подкур Р.Ю.  Діяльність УНКВД Вінницької області під час «Великого терору» 1937-1938 рр. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). Вип.34. - 2007. - 34. - C. 197-220.
  18. Подкур Р.Ю.  Збройний виступ як радикальна форма опору радянській владі в УСРР в 1920-ті — початку 1930-х рр. (за матеріалами ВУЧК-ГПУ) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. - 2005. - 31. - C. 90-102.
  19. Подкур Роман  «Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2008. - 28. - C. 189-204.
  20. Подкур Роман  Деякі типи поведінки низових партійно-радянських працівників після звільнення окупованих територій України (на прикладі Чернігівської області) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2012. - 17. - C. 49-58.
  21. Подкур Роман  Динаміка адміністративно-територіального поділу 1930-х рр. у контексті "великого терору" 1937–1938 рр. // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2013. - 7. - C. 193-212.
  22. Подкур Роман  Органи державної безпеки СРСР у процесі реабілітації середини 1950-х років // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 310-317.
  23. Подкур Роман  Параметри опису адміністративно-територіальної одиниці УСРР–УРСР у документах органів державної безпеки в 1920-х—на початку 1930-х рр. // РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. - 2012. - 6. - C. 183-198.
  24. Подкур Роман  Реакція сільського населення на вимогу виконання обов’язкового мінімуму колгоспного трудодня у повоєнній УРСР // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2011. - 16. - C. 61-70.
  25. Подкур Роман  Становище дітей репресованих громадян в контексті політики державного терору (1937–1938 рр.) // Історія України: маловідомі імена, події, факти. - 2008. - 35. - C. 137-152.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)